Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema s nazivom grupa predmeta nabave

Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema s nazivom grupa predmeta nabave Grupa 1.: NABAVA ULTRAZVUKOVA I PRIPADAJUĆIH SONDI,  Grupa 2.: MEDICINSKI UREĐAJI, Grupa 3.: MEDICINSKA OPREMA, Grupa 4.: Nabava za dentalnu medicinu dijagnostika -digitalni ortopan, Grupa 5.: Nabava za dentalnu medicinu-oprema-stomatološka stolica   Oprema – PM 2017. (Dokumentacija o nabavi) ver. 1.0 Oprema – PM 2017. […]