Nabava usluge složenog IKT (Informacijsko-komunikacijsko-tehnološkog) rješenja za potrebe upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 24 mjeseca

Dokumentacija IKT 2015.-2016. OS (Dokumentacija za nadmetanje) ver. 1.0. IKT 2015.-2016. OS (Obrasci) ver. 1.0. IKT 2015.-2016. OS (Prilog 1. – Kriteriji za odabir ENP) ver. 1.0. IKT 2015.-2016. OS (Prilog 2. – Tehnicke specifikacije predmeta nabave) ver. 1.0. IKT 2015.-2016. OS (Prilog 3. – Troskovnik) ver. 1.0. IKT 2015.-2016. OS (Informacija o izjavljenoj zalbi)

Nabava usluge izrade Glavnog plana razvoja funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja plana / programa na okoliš sa Procjenom utjecaja na baštinu (HIA) za dobra Svjetske kulturne baštine (WH)

Dokumentacija FRJD 2015. (Dokumentacija za nadmetanje) FRJD 2015. (Obrasci) FRJD 2015. (Prilog 1. – Kriterij odabira ENP) FRJD 2015. (Prilog 2. – Projektni zadatak) FRJD 2015. (I izmjene i dopune Dokumentacije za nadmetanje)