Nabava usluga – Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za Centar za kompetentnost u turizmu

(Grupa A. – Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije – Lokacija Vila Čingrija; Grupa B. Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije – Lokacija Garište; Grupa C. Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije – Lokacija Turističko ugostiteljska škola) Dodatak 2. Vila Čingrija – nacrti iz Državnog arhiva u Dubrovniku Dodatak 3. Garište – snimak postojećeg stanja Zavoda za obnovu […]

Radovi korisnika Dubrovačko-neretvanska županija na zahvatima Projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve

Grupa 1. Radovi na revitalizaciji staze kroz Predolac – Šibenica Grupa 2. Radovi i opremanje EKO dječjeg igrališta u Otrić-Seocima Grupa 3. Radovi na uspostavljanju EKO vrta u OŠ Fra Ante Gnječa – Staševica Dokumentacija: Obavijest o nadmetanju PPB 2019. (Dokumentacija o nabavi) Prilog 4A. – Troskovnik – Grupa 1. Prilog 4B. – Troskovnik – […]

Nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 4 godine – ponovljeni postupak – 6 grupa

Dokumentacija: Obavijest o nadmetanju Prijevoz ucenika OS 2019.-2023. (Dokumentacija o nabavi) Obrazac Troskovnik – Grupa 1 – OS Fra A.Gnjeća Obrazac Troskovnik – Grupa 2 – OS S.Radica Obrazac Troskovnik – Grupa 3 – OS Don M.Pavlinovica Obrazac Troskovnik – Grupa 4 – OS Opuzen Obrazac Troskovnik – Grupa 5 – OS I.D.Mišić Obrazac Troskovnik […]