Nabava radova – Izgradnja poduzetničkog inkubatora

  Dokumentacija: PPI Ploče 2018 (Dokumentacija o nabavi) final 2.0. – Izmjena PPI Ploče 2018. (I izmjene Dokumentacije o nabavi) Ispravak Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama Elaborat zaštite od požara Elaborat zaštite na radu Geodetski projekt Građevinska dozvola Knjiga 1 – Glavni projekt dubokog temeljenja Knjiga 3 Glavni projekt konstrukcije Knjiga 4 Glavni projekt […]