Poziv na testiranje kandidatkinje koje formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme računovodstvenog referenta (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za financije Dubrovačko-neretvanske županije

R E P U B L I K A  H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu   KLASA: 112-01/17-01/17 URBROJ: 2117/1-06/2-17-09   Dubrovnik, 19. lipnja 2017.     Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme računovodstvenog referenta (1 izvršitelja/ica) u […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-Neretvanske, HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Metković   KLASA: UP/I-350-05/17-01/000040 URBROJ:  2117/1-23/4-4-17-6 Metković, 20.06.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-Neretvanske, HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku […]

Poziv na testiranje kandidata koji formalno udovoljava uvjetima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, u Ispostavi u Korčuli

R E P U B L I K A  H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu   KLASA: 112-01/17-01/18 URBROJ: 2117/1-23/1-7-17-06   Dubrovnik, 16. lipnja 2017.     Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta NIKOLA JURJEVIĆ, HR-10000 ZAGREB, MEDULIĆEVA 2

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Korčula   KLASA: UP/I-361-03/17-01/000083 URBROJ: 2117/1-23-2-2-17-0008 Korčula, 08.06.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta NIKOLA JURJEVIĆ, HR-10000 ZAGREB, MEDULIĆEVA 2 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene […]

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje   JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje […]

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za računovodstvenog referenta – 1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za financije Dubrovačko-neretvanske županije, mjesto rada Dubrovniku

Na temelju članka 19. stavak 1. i čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje       OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme     računovodstvenog referenta – 1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu […]

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za referenta za prostorno uređenje i gradnju – 1. izvršitelj/ica u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Ispostava u Korčuli

Na temelju članka 19. stavak 1. i čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje     OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme     referenta za prostorno uređenje i gradnju […]

Javni poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini

Javni poziv i dokumenti se nalaze u privicima: JAVNI POZIV Izjava-iz-clanka-5 Obrazac financijskog izvješća OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA OBRAZAC IZJAVE O PROGRAMIMA FINANCIRANIM IZ JAVNIH IZVORA OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠĆA PROJEKTA Obrazac proračuna projekta OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE PROGRAMA OPĆI UVJETI UGOVORA POPIS PRILOGA UPUTE […]

Javni poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem promicanja zdravog razvoja i odrastanja djece i mladih te uključivanja mladih u društveni život zajednice

Javni poziv i dokumenti se nalaze u privicima: JAVNI POZIV 2017 Izjava-iz-clanka-5 Obrazac financijskog izvješća OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA OBRAZAC IZJAVE O PROGRAMIMA FINANCIRANIM IZ JAVNIH IZVORA OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠĆA PROJEKTA Obrazac proračuna projekta OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE PROGRAMA OPĆI UVJETI UGOVORA POPIS PRILOGA […]