Poziv na testiranje kandidata koji formalno udovoljava uvjetima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije

R E P U B L I K A  H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu   KLASA: 112-01/17-01/09 URBROJ: 2117/1-23/1-7-17-06   Dubrovnik, 28. travnja 2017.     Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta (1 izvršitelja/ica) u Upravni […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA OREBIĆ , HR-20250 Orebić, Obala pomoraca 24

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Korčula KLASA: UP/I-361-03/17-01/000125 URBROJ: 2117/1-23/2-3-17-0008 Korčula, 25.04.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA OREBIĆ , HR-20250 Orebić, Obala pomoraca 24 – dostavlja se Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP ODS d.o.o. Zagreb, Elektrojug Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Nikole Tesle 3

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Sjedište Dubrovnik   KLASA: UP/I-361-03/17-01/000042 URBROJ: 2117/1-23/1-3-17-0004 Dubrovnik, 24.04.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP ODS d.o.o. Zagreb, Elektrojug Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Nikole Tesle 3 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske […]

Javni poziv za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017.

Klasa: 363-01/17-01/08 Urbroj: 2117/1-01-17-01 Dubrovnik, 19. travnja 2017. god.   Na temelju članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. god. (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije, broj: 15/16), Dubrovačko-neretvanska županija, objavljuje   J A V N I  P O Z I V   ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta KORNELIA GAVRANIĆ, HR-20264 RAČIŠĆE, RAČIŠĆE 16

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Korčula   KLASA: UP/I-361-03/16-01/000147 URBROJ: 2117/1-23-2-2-17-0011 Korčula, 19.04.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta KORNELIA GAVRANIĆ, HR-20264 RAČIŠĆE, RAČIŠĆE 16 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (nadogradnja) […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta J.U. NACIONALNI PARK MLJET , HR-20226 Goveđari, Pristanište 2

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Sjedište Dubrovnik   KLASA: UP/I-350-05/17-01/14 URBROJ:  2117/1-23/1-2-17-2 Dubrovnik, 18.04.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta J.U. NACIONALNI PARK MLJET , HR-20226 Goveđari, Pristanište 2 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti , HR-20213 Čilipi, Bistroće 70

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava u Konavlima   KLASA: UP/I-350-05/17-01/000017 URBROJ: 2117/1-23/6-1-17-0005 Konavle, 11.04.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta   ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti , HR-20213 Čilipi, Bistroće 70 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis […]

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, mjesto rada u Dubrovniku

Na temelju članka 19. stavak 1. i čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje     OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme     referenta za prostorno uređenje i gradnju […]

Poziv za prijavu kandidatkinja za izbor „Najuzornije seoske žene Dubrovačko-neretvanske županije“

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj   objavljuje POZIV   za prijavu kandidatkinja za izbor „Najuzornije seoske žene Dubrovačko-neretvanske županije“ radi prijave odabranih kandidatkinja za izbor „Najuzornije hrvatske seoske žene“ koji  će se održati 14. listopada 2017. godine u Karlovcu.   I. Kandidatkinja za izbor „Najuzornije hrvatske seoske žene“ […]

Javni poziv za prijavu projekata dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske županije

Klasa: 400-06/17-01/70 Urbroj: 2117/1-01-17-1   Dubrovnik, 30. ožujka 2017. godine   Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 5/16), Dubrovačko-neretvanska županija, objavljuje     J A V N I  P O Z I V   ZA PRIJAVU PROJEKATA DJEČJI VRTIĆI NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE   I. […]