Poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu I.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13; 152/14; 99/15; 52/16, 16/17. i 130/17.), Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/18.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15.) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske […]

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora po Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u DNŽ za razdoblje 2019. – 2021. godine, Aktivnost 4 – Sufinanciranje izrade poslovnih planova

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora po Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u DNŽ za razdoblje 2019. – 2021. godine, Aktivnost 4 – Sufinanciranje izrade poslovnih planova IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja (pdf) IZJAVA o potporama male vrijednosti IZJAVA o potporama male vrijednosti (pdf) Obrazac […]

Poziv za predlaganje Programa iz područja skrbi o udrugama proisteklim iz II. svjetskog rata i poraća za 2019. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, o b j a v lj u j […]

Poziv za predlaganje Programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rate i članovima njihovih obitelji za 2019. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, o b j a v lj u j […]