POZIV vinarima za sudjelovanje na 4. Međunarodnom vinskom festivalu “DUBROVNIK FESTIWINE” i ostvarivanje prava na županijsku subvenciju

  Dubrovačko-neretvanska županija objavljuje POZIV   vinarima za sudjelovanje na 4. Međunarodnom vinskom festivalu “DUBROVNIK FESTIWINE” i ostvarivanje prava na  županijsku subvenciju   Uvod Pozivaju se vinari s područja Dubrovačko-neretvanske županije za sudjelovanje na 4. Međunarodnom vinskom festivalu “DUBROVNIK FESTIWINE” koji se održava  u Dubrovniku, u vremenu od 17. do 23. travnja 2017. godine.   […]

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednice sporta Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje     Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu […]

JAVNI POZIV ZA PROJEKT PODRŠKE INSTITUCIJONALNOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA, TE ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, SUSRETA, NATJECANJA, PRIREDBI I SL. U 2017. GODINI

JAVNI POZIV ZA PROJEKT PODRŠKE INSTITUCIJONALNOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA, TE ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, SUSRETA, NATJECANJA, PRIREDBI I SL. U 2017. GODINI   I.PREDMET  JAVNOG POZIVA: podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije donacije i sponzorstva jednodnevne i višednevne manifestacije (obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično) […]

Javni poziv za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

J a v n i  p o z i v za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji     Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da iste prijave radi […]

Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća

  J a v n i  p o z i v za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća     Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zaštiti dostojanstva žrtava totalitarnih režima da iste prijave radi financijske podrške. Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge mogu prijaviti program/projekt za sljedeće prioritetno područje: […]

P O Z I V za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine Republike Hrvatske” broj: 47/90, 27/93. i 38/09) Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj:5/16)  Dubrovačko-neretvanska županija, […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta – SUZANA ŽARAK, HR-20230 STON, TRG MARINA DRŽIĆA 3

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Ploče KLASA: UP/I-361-03/16-01/000264 URBROJ: 2117/1-23/5-3-17-0004 Ploče, 01.02.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta SUZANA ŽARAK, HR-20230 STON, TRG MARINA DRŽIĆA 3 – dostavlja se I. Pozivamo na uvid u spis predmeta stranke u postupku, investitora te vlasnike nekretninine za koju […]