Poziv vinarima za sudjelovanje na 4. Međunarodnom vinskom festivalu “DUBROVNIK FESTIWINE” i ostvarivanje prava na županijsku subvenciju

Dubrovačko-neretvanska županija objavljuje   POZIV   vinarima za sudjelovanje na 4. Međunarodnom vinskom festivalu “DUBROVNIK FESTIWINE” i ostvarivanje prava na  županijsku subvenciju   Uvod Pozivaju se vinari s područja Dubrovačko-neretvanske županije za sudjelovanje na 4. Međunarodnom vinskom festivalu “DUBROVNIK FESTIWINE” koji se održava  u Dubrovniku, u vremenu od 17. do 23. travnja 2017. godine.   […]

Poziv na testiranje kandidata koji formalno udovoljavaju uvjetima javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Dubrovačko-neretvanske županije

R E P U B L I K A  H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu   KLASA: 112-01/17-01/04 URBROJ: 2117/1-16/8-17-07   Dubrovnik, 24. ožujka 2017.   Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD PLOČE , HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 23

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Ploče   KLASA: UP/I-350-05/16-01/000056 URBROJ: 2117/1-23/5-3-17-0006   Ploče, 24.03.2017.   Predmet:Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD PLOČE , HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 23   – dostavlja se   I. Pozivamo na uvid u spis predmeta stranke : podnositelja zahtjeva, vlasnike […]

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Sl. Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 7/09, 10/10. i 3/13 ), te na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 334-01/17-01/03, URBROJ: 2117/1-01-17-01 od 17. ožujka 2017. godine, župan Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA […]

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini

Temeljem članka 12. „ Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. Godine“, (Službeni Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 3/2016), objavljuje se sljedeći:                                                               JAVNI POZIV                                           za dodjelu potpora male vrijednosti                  u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini   PREDMET JAVNOG POZIVA   Dodjela bespovratne potpore male […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD PLOČE, HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 23

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Ploče   KLASA: UP/I-361-03/17-01/000058 URBROJ: 2117/1-23/5-6-17-0003 Ploče, 15.03.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD PLOČE, HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 23 – dostavlja se I. Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnoj čestici, te vlasnike i […]

Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 004-01/16–01/02 URBROJ: 2117/1-01/1-17-25 Dubrovnik, 15. ožujka 2017. godine   J a v n i  p o z i v    za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije   (1) Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti usmjereni organiziranju događaja i aktivnosti koji doprinose unaprjeđenju kvalitete […]