Nastavak projekta “Midsummer Scene Festival”

Župan Nikola Dobroslavić i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Marijeta Hladilo primili su u Palači Ranjini voditeljice projekta Midsummer Scene Festival Dariju Mikulandru i Jelenu Maržić. Radi se o ljetnom festivalu koji je pokrenut 2014. godine te već sada ima tendenciju postati tradicionalan, a radi se o platformi za buduće slične […]

Sastanak o nastavku aktivnosti na realizaciji Kongresnog centra Dubrovnik

Župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima i direktor Županijske turističke zajednice Vladimir Bakić održali su sastanak sa predstavnicima tvrtke Horwath HTL na temu daljnjih aktivnosti na definiranju koncepta Kongresnog centra Dubrovnik, a temeljem potpisanog Ugovora o izradi pre-feasibility studije kao sljedećeg koraka u realizaciji ovog važnog županijskog, ali i hrvatskog projekta. Naime, Dubrovačko-neretvanska županija u proteklom […]

Hrvatska zajednica županija ponovno pokreće foto natječaj „Volim svoju županiju“

Hrvatska zajednica županija ponovno organizira foto natječaj „Volim svoju županiju“ kojim pozivamo sve kreativce da se prijave na natječaj „Volim svoju županiju“ za najbolje  viralne fotografije (fotografije s najviše dijeljenja na društvenim mrežama i fotografije s najviše lajkova) koje uključuju zanimljive detalje u kombinaciji s  prirodnim ljepotama, kulturnom i prirodnom baštinom s područja svih županija […]

CEKOM za agrume prošao u drugi krug

Centar kompetencije za agrume, prijavljen na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, u pred-odabiru je prošao u drugi krug te je upisan u Listu prijavitelja koji se imaju pravo javiti na ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencije. Prijavu je pripremala Regionalna razvojna agencija DUNEA, sukladno Javnom […]

Potpisan novi Kolektivni ugovor

U Palači Ranjini potpisan je novi Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije. U ime Dubrovačko-neretvanske županije ugovor je potpisao župan Nikola Dobroslavić, a u ime sindikata predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske gospodin Boris Pleša. Dosadašnji Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije zaključen […]

Župan s načelnikom i predstavnicima Općine Trpanj

Župan Nikola Dobroslavić sastao se s načelnikom Općine Trpanj Jakšom Frankovićem i suradnicima na temu pripreme projekta za energetsku obnovu javnih zgrada na području Općine Trpanj te ulaganjima u lučku infrastrukturu u Trpnju. Naime, slijedom najave o natječajima za energetsku obnovu javnih zgrada načelnik Franković zatražio je potporu Županije u projektima energetske obnove zgrada, osobito […]

Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u javne politike

U  prostorijama Impact centa u Zadru održan je seminar „Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u javne politike” za članove i članice županijskih povjerenstava iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Seminar je organiziran u okviru twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“ financiranog iz sredstava Europske unije, a kojeg Ured za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske provodi u partnerstvu […]

Održan sastanak o Grabovici

Župan Nikola Dobroslavić održao je sastanak o Grabovici u Palači Ranjini s povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik Nadom Medović, predstavnicima triju općina, direktoricom Čistoće Dubrovnik Natašom Gabričević, predstavnicima upravnih odjela Grada i Županije te s projektantom sanacije odlagališta Dankom Funduruljom. Na sastanku je razmatrana problematika sanacije i zatvaranja Grabovice te vremenskog okvira za […]

Potpisan ugovor za EU projekt vrijedan 32,6 milijuna kuna

Župan Nikola Dobroslavić potpisao je s 11 partnera ugovor za EU projekt  „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“ čiji ukupni prihvatljivi troškovi iznose 32,6 milijuna kuna. Radi se o integriranom razvojnom programu temeljenom na obnovi kulturne baštine, koji ima za cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja županije, povezana u jedinstveni […]