Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije IDPPDNŽ traje od 04. lipnja do 04. srpnja 2018. godine. Javni uvid organiziran je u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku. Javno izlaganje održano je: – u Gradu Korčuli, u četvrtak 14. lipnja 2018. godine u 10:30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića […]

Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna županijskog prostornog plana i strateške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Dubrovačko-neretvanska županija provodi postupak Ponovne javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna županijskog prostornog plana i strateške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji održat će se u četvrtak, 14. lipnja 2018. godine, u 10.30 sati u Korčuli (Gradska vijećnica Grada Korčule, Trg […]

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Temeljem članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13 i 65/17), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 15. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na  okoliš („Narodne novine“, broj: 70/08), članka 5., članka 12., stavak 3., članka 16. i  […]