Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« (Korčula)

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/18) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« za javnu raspravu i objavi javne rasprave, KLASA: 350-01/18-01/04, URBROJ: 2138/01-02-19-56, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, […]

Natječaji za upis učenika u srednje škole na području Dubrovačko-neretvanske županije

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen Gimnazija Dubrovnik Srednja škola Vela Luka Srednja škola Blato Medicinska škola Dubrovnik Srednja škola Petra Šegedina Korčula Srednja škola Metković Gimnazija Metković Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik Umjetnička škola Luke Sorkočevića Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Obrtnička i tehnička škola […]

Poziv na edukaciju “Kako napraviti marketing plan” u Metkoviću

U sklopu projekta „Novim znanjem do uspjeha“, Centar za poduzetništvo d.o.o. organizira besplatnu edukaciju „Kako napraviti marketing plan“ koja će se održati 07. lipnja 2019. g. s početkom u 10:00 sati u prostorijama Učilišta Mijoč, na adresi Kralja Zvonimira 5 u Metkoviću. Svrha seminara je upoznati polaznike sa značajem marketinga te važnosti postojanja marketing plana […]