Obavijest o izradbi Urbanističkog plana

Obavijest o izradbi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone – T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13-dalje: Zakon) Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, kao Nositelj izrade objavljuje kroz informacijski sustav putem Dubrovačko-neretvanske županije: OBAVIJEST  ZA […]