9. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko- neretvanske županije održana je 11. ožujka 2019. g.

Dnevni red 9. sjednice Županijske skupštine 19 Zapisnik 8. sjednice ŽS 18 1. Izmjena i dopuna PP DNŽ cjeloviti materijali: http://zzpudnz.sistemi.hr/dokumenti_3/dok281.aspx https://drive.google.com/drive/folders/1F1qPYmPl9kUQvGwCnyvOEC3M07pdP6oM?usp=sharing 2. Županovo izvješće za II polugodište 2018 3. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018 4. Izvješće o kakvoći mora za 2018 5. Program utvrđivanja kakvoće mora za 2019 7. Izvješće tehnička kultura […]

8. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 13. prosinca 2018.

Dnevni red 8. sjednice Županijske skupštine 18. Zapisnik 7. sjednica 1. Rebalans proračuna 2018 2. Proračun 2019 3. Odluka o izvršavanju proračuna 4. Rebalans ŽUC 5. Proračun ŽUC 2016. 6. Program rada ŽOC 7. Odluka o dodjeli koncesije polja 355 i 539 Malostonski zaljev 8. Raskid ugovora o potkoncesiji 9. Prijedlog Odluke o odabiru Lopud […]

7. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 3. listopada 2018.

Z A P I S N I K 6. sjednice Skupstine DNZ   Dnevni red 7. redovite sjednice Skupštine DNZ 1. Polugodišnji izvještaj o izvrsenju Proračuna DNZ za 2018. 2. Izvješće Župana DNZ za prvo polugodište 2018. godine 3. Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici DNZ-e 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o […]

5. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 2. svibnja 2018.

Dnevni red 5. sjednice Županijske skupštine 18. Zapisnik s 4. sjednice ŽS 18. 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna DNŽ 2017 2. Izmjene i dopune proračuna 2018. 3. Izmjene odluke o izvršavanju proračuna 4. Godišnji obračun ŽUC 5. Decentralizirano financiranje zdravstvene ustanove 6. OB Dubrovnik nabavka mamografa 7. Kalos kupnja zemljišta 8. Kredit DZ Metković […]

4. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 13. ožujka 2018.

Dnevni red 4. sjednice Županijske skupštine 18. Zapisnik 3. sjednica 1. Izvješće župana za II polugodište 2017 2. Izmjena Statuta 2018. 3. Odluka o ustroju 2018. 4. Osnivanje JU DUNEA 5. Izvješće o kakvoći mora za 2017 6. Program utvrđivanja kakvoće mora za 2018 7. Izvješće o radu ŽOC 2017 8. Izvješće Povjerenstva za prava […]