Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema s nazivom grupa predmeta nabave

Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema s nazivom grupa predmeta nabave

Grupa 1.: NABAVA ULTRAZVUKOVA I PRIPADAJUĆIH SONDI, 
Grupa 2.: MEDICINSKI UREĐAJI,
Grupa 3.: MEDICINSKA OPREMA,
Grupa 4.: Nabava za dentalnu medicinu dijagnostika -digitalni ortopan,
Grupa 5.: Nabava za dentalnu medicinu-oprema-stomatološka stolica