Nabava opreme: Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema s nazivom grupa predmeta nabave (Grupa 1.: NABAVA ULTRAZVUKOVA I PRIPADAJUĆIH SONDI, Grupa 2.: MEDICINSKI UREĐAJI, Grupa 3.: MEDICINSKA OPREMA, Grupa 4.: Nabava za dentalnu medicinu dijagnostika -digitalni ortopan, Grupa 5.: Nabava za dentalnu medicinu-oprema-stomatološka stolica)