Nabava radova: Infrastrukturni zahvati-ugradnja lifta za osobe sa invaliditetom u DZ Dr. Ante Franulović