Nabava usluga – Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za Centar za kompetentnost u turizmu

(Grupa A. – Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije – Lokacija Vila Čingrija;

Grupa B. Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije – Lokacija Garište;

Grupa C. Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije – Lokacija Turističko ugostiteljska škola)

Dodatak 2. Vila Čingrija – nacrti iz Državnog arhiva u Dubrovniku

Dodatak 3. Garište – snimak postojećeg stanja Zavoda za obnovu Dubrovnika