Nabava usluga izrade projektne prijave na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sukladno zahtjevima natječaja (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 2, Specifični cilj 2a1 – Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije) – Projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje gradova/općina Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovnik i Dubrovačko primorje