Radovi korisnika Dubrovačko-neretvanska županija na zahvatima Projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve

  • Grupa 1. Radovi na revitalizaciji staze kroz Predolac – Šibenica
  • Grupa 2. Radovi i opremanje EKO dječjeg igrališta u Otrić-Seocima
  • Grupa 3. Radovi na uspostavljanju EKO vrta u OŠ Fra Ante Gnječa – Staševica

Dokumentacija:

Tehnička dokumentacija – 3 grupe

Glavni projekt – OŠ Otric Dubrave

MAPA 1 – ARHITEKTURA

MAPA 2 – KONSTRUKCIJA

Idejni projekt – OS Fra A.Gnjec Stasevica

Idejno rješenje – Predolac-Šibenica