(2.) Javni poziv za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu