Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblike promidžbe, poduzetništva i turizma i DNŽ za 2020. godinu

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblike promidžbe, poduzetništva i turizma i DNŽ za 2020. godinu

Prijavni obrasci (dostavljaju se uz razrađen prijedlog projekta/aktivnosti, presliku rješenja/obrtnice/izvoda iz sudskog registra i ostalu prateću dokumentaciju ako postoji)

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

2.      Izvještajni obrasci (dostavljaju se po realizaciji projekta/aktivnosti uz završno izvješće)

Obrazac 4

Obrazac PROR-POT

3.      Nacrt ugovora (na uvid, potpisuje se po Odluci o odabiru)

Odluka o sufinanciranju projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblike promidžbe, poduzetništva i turizma i DNŽ za 2020. godinu