Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore po Programu poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu, Aktivnost 13 – Lokalne akcijske grupe