Javni poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini

J a v n i  p o z i v

za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni
jačanju svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini s ciljem osnaživanja njihova djelovanja da iste prijave radi financijske podrške.

(1) Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 60.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 3.000,00 kuna.

(2) Sukladno ovom Javni pozivu, udruge mogu prijaviti program/projekt za sljedeće prioritetno područje:

Program/projekt obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

(3) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog prioritetnog područja. Ista udruga može biti partner u provedbi programa/projekta unutar navedenog prioritetnog područja Javnog poziva.

(4) Datum objave Javnog poziva: 15. ožujka 2018. godine na web stranicama Dubrovačko-neretvanske županije www.dnz.hr
– Pravo na podnošenje prijedloga projekata i programa istječe 18.travnja 2018. godine.

(5) Prijavu programa/projekata na Javni poziv može podnijeti udruga koja:

1. je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zaključno s danom objave Javnog poziva,
2. je programski/projektno usmjerena na rad u području skrbi o djeci i mladima s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom
3. je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
4. je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
5. djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije i/ili je projekt od značajnog interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju.

(6) Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

( 7) Informacije o načinu procjene kvalitete programa/projekta te razloge zbog kojih pojedine udruge nemaju pravo prijave na Javni poziv, detaljno su date u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini.

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava www.dnz.hr

(9) Dokumentaciju Javnog poziva treba poslati preporučeno poštom/ dostaviti putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
Dubrovačko-neretvanska županija, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, s naznakom:
„Ne otvaraj – Javni poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini”

(10) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini.
– Razmatrati će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(11) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: msbo@dnz.hr

Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac proračuna projekta
Izjava iz članka 5.
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac za ocjenu kvalitete programa
Obrazac ugovora o financiranju
Obrazac opisnog izvješća projekta
Obrazac financijskog izvješća
Popis priloga
Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora
Opći uvjeti ugovora