Poziv na testiranje kandidatkinja koje formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme računovodstvenog referenta (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za financije Dubrovačko-neretvanske županije

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu postupka

za prijam u službu

 

KLASA: 112-01/17-01/17

URBROJ: 2117/1-06/2-17-09

 

Dubrovnik, 19. lipnja 2017.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme računovodstvenog referenta (1 izvršitelja/ica) u Upravni odjel za financije Dubrovačko-neretvanske županije, na temelju članka 20. stavak 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11) objavljuje

 

 

P o z i v

n a   t e s t i r a n j e

 

 

Pozivaju se na testiranje slijedeće kandidatkinje koje formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme računovodstvenog referenta (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za financije Dubrovačko-neretvanske županije, kako slijedi:

 

 

  1. Mare Žeravica
  2. Ani Pavlović

 

 

Testiranje za kandidatkinje održat će se u ponedjeljak 26. lipnja 2017. godine, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, Pred dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 09:00 sati. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

 

 

 

Za Povjerenstvo

Jadranka Putica, mag.oec.