Dubrovačko Neretvanska Županija
ZADNJIH 10 NOVOSTI
 
ŽUC završio radove na cesti Pologoša - Glušci
datum objave: 05.05.2015
Zamjenik župana na promociji katamarana „Krilo Star“
datum objave: 04.05.2015
Župan Dobroslavić prisustvovao 36. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija
datum objave: 04.05.2015
Županija i tijekom 2015. godine nastavlja s poticanjem gospodarskih subjekata i aktivnosti programom "Kreditom do uspjeha 2014." – Mjera 1 – "Kreditom do konkurentnosti"
datum objave: 28.04.2015
Obnova župne crkve sv. Vlaha u Stonu
datum objave: 27.04.2015
Plavac mali Pomet 2012 vinarije Crvik pobjednik Dubrovnik FestiWinea
datum objave: 26.04.2015
Župan Dobroslavić prisustvovao svečanom otvorenju Dana mađarske kulture
datum objave: 25.04.2015
Otvorena središnja izložba vina festivala Dubrovnik FestiWine
datum objave: 24.04.2015
FestiWine Gala-Gourmet spektakl u režiji Tomaža Kavčića, Petra Obada, Siniše Lasana i Rene Bakalovića
datum objave: 24.04.2015
Učenici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Ploče u posjetu Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
datum objave: 24.04.2015
 
 
 
 
 
 
NAJAVE
 
PRIOPĆENJA I OBAVIJESTI
20.04.2015
Rješenje za zahvat "Uređenje bujice Perunski potok - Općina Ston".

07.04.2015
Eko uzgoj autohtonih sorti na otoku Šipanu i otoku Jakljanu.

02.04.2015
Javna rasprava Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu hidrolektrane Ombla Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - knjiga 1 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološnu mrežu HE OMBLA - knjiga 2 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - knjiga 3 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - knjiga 4      

27.03.2015
Informacija o zahtjevu za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Sanacija pokosa obala rijeke Neretve na kritičnim dionicama od ušća do Metkovića", nositelja zahvata Hrvatske vode VGO Split.

26.03.2015
Odluka o sadržaju Stateške studije IDPPDNŽ

20.01.2015
Izrada UPU Naselja Lopud

29.12.2014
Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2015. godinu  

28.11.2014
Odluka o započinjanju postupka izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ

22.10.2013
Upute za izradu proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 2014. – 2016.

 
 
Sva prava pridržana I Dubrovačko neretvanska županiija 2007 - Gundulićeva poljana 1, tel: 020 351-400, fax: 020 351-435