Župan na konferenciji Vijeća Europe i RH na temu “Prekogranična suradnja u Europi, decentralizacija, pravni okviri i iskustva“

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je u radu međunarodne konferencije na temu “Prekogranična suradnja u Europi, decentralizacija, pravni okviri i iskustva“, koja se, u organizaciji Vijeća Europe i Republike Hrvatske, održava u Dubrovniku, a u kontekstu hrvatskog preuzimanja predsjedavanja Odborom ministara Vijeća Europe od 18. svibnja do 21. listopada ove godine.

Župan Dobroslavić je tom prigodom, a u funkciji predstavnika Europskog odbora regija, izložio najnovije informacije i aktivnosti Odbora regija na području prekogranične suradnje. U svom izlaganju župan je govorio o ulozi Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju i njihovom doprinosu boljoj povezanosti pograničnih regija te o novim prijedlozima za unaprjeđenje tih procesa. Također, istaknuo je važnost premoštavanja prepreka suradnji, poput zakonodavnog prijedloga za uspostavljanje Europske konvencije za prekograničnu suradnju, koji bi lokalnim i regionalnim vlastima jedne države članice, na određenom prostoru, omogućio primjenu zakonodavstva druge države članice.

Naglasio je pritom da je europska integracija najvidljivija na granicama te od presudne važnosti za budućnost Europe upravo jača prekogranična suradnja, kao i njezino poticanje kroz nastavak kohezijske politike i programe EU financiranja.

Sudionicima konferencije obratio se i ministar uprave Republike Hrvatske Lovro Kuščević koji je u svom izlaganju govorio o iskustvima i prioritetima u provođenju decentralizacije u Republici Hrvatskoj.

Vijeće Europe trenutno broji 47 država članica, a Republici Hrvatskoj ovo je prvo predsjedanje Odborom ministara nakon pristupanja u članstvo ove međunarodne organizacije 1996. godine.