Prihvaćena Razvojna strategija DNŽ i Strateška studija utjecaja na okoliš

Na III. sjednici Partnerskog vijeća Dubrovačko-neretvanske županije usvojeni su prijedlog nacrta Razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2015.-2020. i Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije. Sjednica se održala u Hotelu Adria, a prisustovali su članovi Partnerskog vijeća, predsjednik Instituta za razvoj i međunarodne odnose Mario Polić te voditeljica projekata u DVOKUT-ECRO  Ivana Šarić, koji rade na izradi Strategije i Studije.

Mario Polić, u funkciji predstavnika izrađivača Razvojne  strategije, istaknuo je tri glavna cilja strategije: diverzificirati gospodarstvo, poboljšati održivo upravljanje prostorima, resursima i infrastrukturom, poboljšati kvalitetu života te osnažiti institucionalne kapacitete, ljudski i društveni kapital. Ivana Šarić, u funkciji predstavnice izrađivača Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije, zaključila je kako je provedba Razvojne strategije prihvatljiva za okoliš uz provođenja mjera smanjenja, sprječavanja i ublažavanja utjecaja proizašlih iz Studije.

Nakon što je Partnersko vijeće jednoglasno prihvatilo ove dokumente, oni se šalju na usvajanje na Županijsku skupštinu.