CapRadNet – upravljanje rizicima nepovoljnih vremenskih prilika na priobalnom području jadranske i jonske regije

Sastanak projektnih timova projekta CapRadNet u kojem sudjeluje i Dubrovačko-neretvanska županija kao jedini hrvatski partner održava se danas i sutra u Dubrovniku. Radi se o svojevrsnom nastavku uspješnog projekta ADRIARadNet čijiom je realizacijom na području Dubrovačko-neretvanske županije postavljen prvi mini meteorološki radar na području Južnog Jadrana, uz još tri na području talijanskih regija Marche i Abruzzo te albanskog grada Drače.

Cilj projekta je doprinijeti ublažavanju utjecaja nepovoljnih vremenskih neprilika na more i priobalje te sigurnost prometa u zračnim lukama na području jadranske i jonske regije. Projekt CapRadNet ima za cilj i omogućiti pružanje točnijih i potpunijih informacija žurnim službama i operativnim snagama civilne zaštite, ponajprije uzimajući u obzir upravo moguća onečišćenja mora i priobalja te sigurnost zračnih luka.

Rezultate istraživanja ušća rijeka Neretve i Omble, kao staništa velikog broja biljnjih i životinskih organizama i područja od posebnog značaja za rane razvojne stadije riba predstavila je dr.sc. Marijeta Čalić s Instituta za more i priobalje u Dubrovniku dok je općenito o utjecaju hidrometeoroloških pojava na obalnom području govorio zamjenik ravnateljice Državnog hidrometeorološkog zavoda dr.sc. Kreš Pandžić. Predstavnici obaju institucija u projektu CapRadNet sudjeluju kao stručni vanjski suradnici.

Projekt CapRadNet ukupno je vrijedan milijun i 180 tisuća eura te povezuje 7 partnerskih i 4 suradničke institucija iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Albanije i Bosne i Hercegovine. Vodeći partner je CETEMPS – Centar izvrsnosti pri Sveučilištu u L’Aquili, a projektne aktivnosti koje provodi Dubrovačko-neretvanska županije vrijedne su 100 tisuća eura i u 85 postotnom iznosu se sufinanciraju sredstvima Europske unije putem programa prekogranične suradnje IPA ADRIATIC.