CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO Održan besplatan seminar o poreznim reformama u 2019. godini

U Centru za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije danas je održan besplatni seminar pod nazivom ”Porezna reforma”.

Na seminaru su predstavljene novosti o oporezivanju koje su se počele primjenjivati od 1. siječnja 2019. godine kako bi se zainteresirani mogli informirati o izmjenama Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima te druge porezne promjene i aktualnosti.

Centar za poduzetništvo će održati istu radionicu i u Metkoviću, 24. siječnja 2019. godine u 10.00 sati. Prijave se vrše putem kontakt broja CZP-a 020/418-401 ili putem e-maila dcp@dcp.hr.