Centar za poduzetništvo održao edukaciju „Kako napraviti marketing plan“ u Dubrovniku

U sklopu projekta „Novim znanjem do uspjeha“, Centar za poduzetništvo d.o.o. organizirao je besplatnu edukaciju „Kako napraviti marketing plan“ koja je održana 11. listopada 2019. g. u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Dubrovnik u Dubrovniku.

Svrha seminara je bila upoznati polaznike sa značajem marketinga te važnosti postojanja marketing plana za poduzeće te osposobiti polaznike za izradu usmjeravajućeg, kratkog i lako čitljivog, ali nadasve funkcionalnog marketing plana. Marketing planom se analiziraju i planiraju sve aktivnosti osvajanja novih i zadržavanja postojećih kupaca ili klijenata poduzeća.