Članovi ŽOC-a u Puli sudjelovali na nacionalnoj vježbi suzbijanja onečišćenja mora i gašenja požara na plovilu

Članovi Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora  u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sudjelovali su na dvodnevnom tematskom događanju u Puli posvećenom zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata koji je održano u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Prvi dan su sudjelovali na stručnom skupu “Zaštita jadranskog mora od onečišćenja s pomorskih objekata” , a drugi dan su nazočili međuresornoj nacionalnoj pokaznoj vježbi suzbijanja onečišćenja mora i gašenja požara plovila  “NAMIRG Pula 2019” koja održana u akvatoriju pulske luke.

Vježba je provedena nakon završene dvogodišnje obuke zajedničke postrojbe hrvatskih, slovenskih i talijanskih vatrogasaca, za zaštitu zajedničkog mora u kviru projekta North Adriatic Maritime Incident Response Group – NAMIRG, sufinanciranog sredstvima Europske unije.

Osim vatrogasaca, u vježbi su sudjelovali i predstavnici policije, Lučke kapetanije, Obalne straže, Hitne medicinske pomoći i Hrvatskog crvenog križa te je korišten i helikopter HRZ-a. Vježba je prikazala postupanje svih sudionika u gašenju požara broda, spašavanju posade i putnika te saniranju onečišćenja mora.