DUNEA-i potvrđen status regionalnog koordinatora

Regionalnoj razvojnoj agenciji Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA status regionalnog koordinatora potvrdilo je Povjerenstvo za akreditaciju nakon terenske provjere održane u prosincu 2018. godine.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prihvatilo je zahtjev za imenovanjem Regionalne agencije DUNEA, na prijedlog Dubrovačko-neretvanske županije, koja se u rujnu 2019. godine prijavila za akreditaciju kako bi dokazala da posjeduje iskustvo i stručan tim za pružanje pomoći u pripremi i provedbi EU projekata javnog sektora, a kako bi se povuklo što više sredstava iz EU fondova na lokalnoj i regionalnoj razini.

„Proces akreditacije je bio iznimno zahtjevan zbog strogih kriterija koje je trebalo zadovoljiti, no DUNEA je dokazala da ima na raspolaganju sve stručne, tehničke i operativne kapacitete, uz 12-godišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU i drugih izvora, za potrebe pružanja podrške Dubrovačko-neretvanskoj županiji, općinama, gradovima, školama, zdravstvenim institucijama i drugim javnopravnim tijelima za što uspješniju apsorpciju EU sredstava, a kako bi omogućili održiv i ravnomjeran razvoj svih dijelova naše županije,“ kazala je ravnateljica Melanija Milić.

Imenovanjem regionalnih koordinatora prema Zakonu o regionalnom razvoju (2017.), Ministarstvo je dio javnih ovlasti spustilo na razinu županija kako bi se što efikasnije prepoznale prepreke u razvoju, ali i potencijali te prema tome kreirali natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava.

Tako će Regionalna agencija DUNEA u 2019. godini održati više od 100 konzultacija s predstavnicima lokalnih samouprava, javnopravnih tijela i drugih javnih ustanova s područja županije na temu socijalnih, komunalnih, gospodarskih, energetskih i ostalih potreba i pomoći u procesu pripreme i provedbe, a više od 50 razvojnih projekata će biti prijavljeni u nacionalnu Središnju elektroničku bazu razvojnih projekata.

Osim toga, Regionalna agencija DUNEA će kroz aktivnosti edukacija i savjetovanja osposobiti više od 200 predstavnika javnih institucija kako bi se njihovi razvojni projekti uspješno prijavili i ugovorili, te ujedno će biti podrška tijekom čitavog procesa njihove provedbe.

Uz provedbu EU projekata, regionalni koordinatori zaduženi su i za izradu i provedbu županijskih strateških razvojnih dokumenata te usklađivanje regionalnih s nacionalnim i europskim strateškim dokumentima.

Odluka o statusu regionalnog koordinatora se donosi za vrijeme trajanja višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije, a Regionalna agencija DUNEA nastavit će s edukacijom i jačanjem vlastitih kapaciteta kako bi potvrdila akreditaciju i u sljedećoj financijskoj perspektivi 2021-2027.