DUNEA-i odobrena tri nova projekta

U okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran 2014. – 2020., Regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA-i odobrena su tri nova projekta. Ukupno je odobreno 49 projekata, od 375 zaprimljenih projektnih prijedloga.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije provodit će se projekti BLUMED, CO-EVOLVE i SHERPA, ukupne vrijednost 4,9 milijuna eura, od čega je za provedbu na području Dubrovačko-neretvanske županije planiran ukupni iznos od 693.400 eura, odnosno oko 5,2 milijuna kuna.

Projekt ‘Razmjena znanja za energetsku obnovu u zgradama javne uprave’ (engl. SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administration) – SHERPA, vrijedan je 3,6 milijuna eura, a proračun DUNEA-e kao partnera iznosi 202.500 eura, od čega su 85 posto bespovratna sredstva EU. Cilj projekta, čiji je nositelj Regija Catalonia, jest ojačati kapacitete javnih uprava na regionalnoj i lokalnoj razini u svrhu poboljšanja i povećanja energetske učinkovitosti u javnim zgradama i smanjenja emisija CO2.

Drugi projekt je ‘Promicanje međusektorske suradnje svih ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma’ (engl. Promoting The Co-Evolution Of Human Activities And Natural Systems For The Development Of Sustainable Coastal And Maritime Tourism) CO-EVOLVE. Vrijedan je 3 milijuna eura, od čega je proračun DUNEA-e 215.000 eura. Nositelj projekta je Region of East Macedonia and Thrace (Grčka), a cilj je zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih bogatstva Mediterana, unaprjeđenje politike održivog razvoja za učinkovitiju valorizaciju prirodnih resursa i kulturne baštine te razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma u MED području.

Treći projekt BLUEMED odnosi se na planiranje/ispitivanje/upravljanje podvodnim muzejima, ronilačkim parkovima i centrima za promicanje znanja s ciljem razvoja održivog turizma i promocije Plavog rasta u obalnom području i otocima Mediterana. Proračun iznosi 2,8 milijuna eura, a na aktivnosti DUNEA-e otpada 275.900 eura. Glavni cilj je valorizacija i zaštita podmorskih prirodnih i kulturnih nalazišta, a između ostalog se planira izrada multi-disciplinarnih planova za razvoj podvodnih muzeja, ronilačkih parkova i centara za promicanje znanja na četiri pilot područja. Pilot područje za provedbu aktivnosti na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije je jedno od podmorskih arheoloških nalazišta ispred Cavtata.

Ugovaranje projekata te početak njihove provedbe očekuje se kroz mjesec dana.