DUNEA sudjelovala na sastanku radne skupina za EU fondove i međunarodnu suradnju

Online sjednica Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju održana je u ponedjeljak 25. siječnja putem Zoom platforme. Na sastanku je sudjelovala i ravnateljica Regionalne agencije DUNEA, Melanija Milić.

Voditelj Radne skupine, ujedno i ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Ilija Cota predstavio je dosadašnje aktivnosti, a prijedlozi članova Radne skupine bili su usmjereni na izmjenu Zakona o javnoj nabavi, kojemu je potrebno pojednostavljenje procedura.Višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. donosi dva ključna financijska instrumenta za Hrvatsku – Mehanizam za oporavak i otpornost i Kohezijski fond.

Također, osnivanjem stalnog Fonda za sufinanciranje projekata na lokalnoj i regionalnoj razini bile bi zadovoljene potrebe svih potencijalnih korisnika koji bi imali stalni priljev sredstava. Osim toga, ključno je osnaživanje ljudskih kapaciteta zaposlenih na pripremi i provedbi EU projekata, kao i ljudski kapaciteti na višoj razini – središnja državna tijela te ostala tijela koja rade u sustavu upravljanja EU fondovima.

S obzirom na to da su regionalni koordinatori uključeni u sve radne skupine Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, aktivno sudjeluju u pripremi programa. Sukladno tome, predložena je organizacija sastanka s Uredom predsjednika Vlade RH na kojem će se razgovarati o županijskim projektima u perspektivi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Daljnje aktivnosti dogovarat će se na koordinacijskim sastancima.