HAKOM-ov okrugli stol na temu ”Širokopojasni pristup internetu”

U sklopu konferencije SoftCOM 2016. koja je održana u Splitu, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) organizirala je okrugli stol na temu ”Širokopojasni pristup internetu” na kojem su sudjelovali predstavnici HAKOM-a, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU), Agencije za investicije i konkurentnost (AIK), Splitsko-dalmatinske županije i DUNEA-e te zainteresirana javnost.

Razvoj širokopojasne infrastrukture u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes na području DNŽ kao projekt je pokrenut nedugo nakon donošenja ICT Strategije DNŽ, u studenom 2014., DUNEA i DNŽ su među prvima u RH prepoznali važnost i mogućnosti ulaganja u širokopojasni pristup internetu te pokrenuli aktivnosti organizacije projekta i izrade dokumentacije prema smjernicama Okvirnog nacionalnog programa i Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH. Projekt je trenutno u završnoj inicijalnoj fazi u kojoj slijede konzultacije s relevantnim institucijama i telekom operaterima te ostalim ključnim dionicima, nakon čega se očekuje prijava projekta na natječaj za sufinanciranje sredstvima EU fondova.

Sudionici Okruglog stola predstavili su prisutnima svoja iskustva, aktivnosti i planove. Na samom početku, predstavnik HAKOM-a uveo je prisutne u tematiku i tehničke karakteristike definirane na razini EU, predstavnik AIK-a je predstavio mogućnosti i modele javno-privatnog partnerstva koje je jedno o rješenja za realizaciju budućih investicija, dok je predstavnik MRRFEU objasnio trenutni status pripreme natječaja i ostale detalje vezane za dodjelu sredstava EU. Prisutnima su se predstavili i Splitsko-dalmatinska županija, te Zvonko Čuljat ispred DUNEA-e i u ime Dubrovačko-neretvanske županije sa svojim radom, iskustvima i planovima kao županija i korisnik koji je među najspremnijima za povlačenje sredstava EU na temu širokopojasnog pristupa internetu.