I Dubrovačko-neretvanska županija u akciji „Zasadi drvo, ne budi panj“

U sklopu građanske inicijative „Dani kolektivne sadnje drveća“, pročelnik UO za komunalne poslove i zaštitu okoliša Miho Baće i pročelnica UO za društvene djelatnosti Jelena Dadić sudjelovali su u ovoj akciji, koja se u Dubrovniku odvija pod sloganom „Zasadi drvo, ne budi panj“, zajedno s učenicima Gimnazije Dubrovnik.

Naime, inicijativa „Dani kolektivne sadnje drveća“ pokrenuta je s idejom da svatko može zasaditi drvo i na taj način doprinijeti poboljšanju vlastite životne sredine te dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena, a cilj je potaknuti građane, udruge, tvrtke i ustanove da samostalno ili u suradnji sa svojim lokalnim jedinicama samouprave u razdoblju trajanja akcije, a to je od 25. do 27. listopada, na privatnim i javnim površinama zasade što više stabala. U Dubrovniku se akcija ozelenjivanja realizira pod sloganom „Zasadi drvo, ne budi panj“, a građani su pozvani da u svojim vrtovima posade autohtone vrste stabala kao što su rogač, košćela, ljuta naranča, odnosno na taracama mediteransko medonosno bilje poput lavande, ruzmarina i kadulje te tako doprinesu očuvanju gradskih pčela.

Dubrovačko-neretvanska županija u ovoj akciji sudjeluje s donacijom sadnica masline osnovnim i srednjim školama u svojoj nadležnosti, a u akciju se uključilo i više od 50 osnovnih i srednjih škola te vrtićkih skupina s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Osim sadnje doniranih sadnica, tijekom ove akcije će u školama će biti održane i edukacije o zaštiti okoliša, recikliranju, bioraznolikosti i slično.