Ministarstvo turizma objavilo Odluku: Za Centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u DNŽ osigurano više od 72 milijuna kuna

Ministarstvo turizma objavilo je Odluku o financiranju šest Centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva među kojima se nalazi i Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, a odlukom se za realizaciju tog projekta dodjeljuje 72.399.069,29 kuna.

Riječ je o sufinanciranju u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva” koji se s 85 posto financira iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna.

Donesena Odluka o financiranju omogućit će financiranje aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnih centara kompetentnosti, razvoja i/ili unaprjeđenja te provedbe redovitoga strukovnog obrazovanja, potom provedbe obrazovnih programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja, ali i aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca, promocije strukovnih zanimanja i rada centra te inovativnih aktivnosti suradnje između centara.

Kroz odobreni projekt na poziv Ministarstva turizma i financiranje iz Europskog socijalnog fonda naglasak je stavljen na  jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizam i ugostiteljstvo i to kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti Dubrovnik koji će unaprijediti mogućnost učenja temeljenog na radu za učenike strukovnog obrazovanja, nastavnike, te ostale zainteresirane sudionike i to u partnerstvu s osnivačem Dubrovačko-neretvanskom županijom, tri srednje strukovne škole turističkog i ugostiteljskog smjera iz Metkovića, Ploča i Korčule i Poljoprivrednom i tehničkom školom Opuzen, zatim Sveučilištem u Dubrovniku, četiri  hotelska poslodavca najvišeg ranga, Baskijskim kulinarskim centrom kao tehničkim partnerom, Centrom za poduzetništvo DNŽ, te specijaliziranim tvrtkama Callidus i Mint Media.

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik imenovana je u srpnju 2018. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru ”turizam i ugostiteljstvo”. Imenovanje Turističke i ugostiteljske škole jednim od 25 regionalnih centara kompetentnosti u Hrvatskoj bilo je svojevrsna ulaznica u dva EU fonda i to onih za opremanje, osuvremenjivanje i razvoj regionalnih centara. U županiji su predviđena ulaganja na tri lokacije i to u prostoru postojeće zgrade Turističke i ugostiteljske škole, u prostor unutar gradskih zidina (Garište), te u prostor Vile Čingrija.

Kao što je već poznato Grad Dubrovnik ustupio je kompleks Vile Čingrije Dubrovačko-neretvanskoj županiji na vrijeme od 10 godina, dok ga je Županija kao osnivač škole ustupila u podzakup Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik, također na rok od 10 godina, a sve s ciljem uspostave budućeg Regionalnog centra.

Treba spomenuti kako je osim spomenutog poziva i Odluke Ministarstva turizma, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije objavilo u listopadu 2018. ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju” koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Međusobnom suradnjom Dubrovačko-neretvanske županije kao osnivača škole, Regionalne agencije DUNEA, te Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik uspješno su u propisanom roku poslane projektne prijave i na taj poziv, također u maksimalnom iznosu na 30 milijuna kuna.

Što se tiče infrastrukturnog dijela projekta, sastavni dio projektne prijave je i izrada izuzetno složene projektno-tehničke dokumentacije, budući da su građevine na sve tri lokacije Regionalnog centra kompetentnosti zaštićene kao nepokretno kulturno dobro, a koja je velikom većinom završena. Županija je nedavno dobila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja kojom se potvrđuje da su Projekt sanacije građevina TUŠ Dubrovnik, Idejni projekt za prenamjenu građevine „Garište“, Arhitektonski snimak postojećeg stanja građevine „Vila Čingrija“ i Idejno rješenje rekonstrukcije, prenamjene i dogradnje građevine „Vila Čingrija“ izrađeni u skladu s Normativima prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta.

Kao i kod ostalih europskih projekata, za provedbu oba projekta Regionalnog centra kompetentnosti Dubrovnik bit će imenovan projektni tim sastavljen od stručnjaka za provedbu EU projekata unutar tri institucije: TUŠ, DUNEA i DNŽ, te će svaki od članova tima imati svoja zaduženja tijekom provedbe (koordinacija, administarcija, promocija, financije i ostalo).

Odmah po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pokrenut će se planirani postupci javnih nabava za izvođače građevinskih radova po izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji za sve tri lokacije Centra kompetentnosti, kao i sve ostale javne nabave planirane. Završetak radova na sve tri lokacije, odnosno završen infrastrukturni dio projekta očekuje se u posljednjem kvartalu 2022. godine.

Misija Regionalnog centra kompetentnosti je biti mjesto izvrsnosti i unapređenja kvalitete strukovnog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo i osiguravanja fleksibilnog cjeloživotnog obrazovanja kroz istraživanje i razvoj suvremenih kurikuluma i inovativnih modela učenja, osposobljavanje nastavnika, predavača i mentora te poticanje partnerstva s poslodavcima, javnim sektorom, socijalnim partnerima kao i visokokvalitetna infrastruktura, a sve s ciljom kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta za educiranom, osposobljenom i specijaliziranom radnom snagom.

Inače, osim onoga u Dubrovniku potvrđeni su i regionalni centri kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo u Splitu, Opatiji, Puli, Zaboku i Osijeku.