Monitoring NATURA 2000 vrste – Jezerski regoč

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavili su monitoring Natura 2000 vrste Jezerski regoč (Lindenia tetraphylla) na području Baćinskih jezera.

Prilikom provođenja monitoringa, treću godinu zaredom, zabilježene su tri jedinke. Monitoring se provodi u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu.

Jezerski regoč (Lindenia tetraphylla) je vrsta vretenca rasprostranjena od srednje Azije preko Bliskog istoka do Sredozemlja, gdje dolazi u nizu izoliranih populacija u zemljama uz Jadran, u Tunisu i u Turskoj. U Hrvatskoj je vezana uz plitka sredozemna jezera i kanale Krka i Paga, Vransko jezero kraj Biograda, okolicu Knina i uz deltu Neretve. Prisustvo vrste nedavno je tijekom istraživanja potvrđeno i na otoku Mljetu.

Red vretenca (Odonata) pripada vrstama najbrojnijem razredu životinjskog svijeta – kukcima. Zbog mnogih posebnosti predstavlja važnu skupinu životinja koja na svom životnom putu povezuje vodene i kopnene ekosustave. Njihova prisutnost upućuje na bogatstvo i očuvanost prostora u kojemu žive.

zerski regoč najveći je od svih ostalih pripadnika porodice regoča (Gomphidae), dužine 7 do 8 cm. Promjenljive je boje, od pješčano do tamno obojenih jedinki. Oči su mu velike, zelenkaste, svjetloplava odsjaja. Oprsje je snažno, žućkastozeleno s tamnim šarama, a ponegdje u starijih jedinka prošarano plavičastim voskom. Zadak je obično boje pijeska, s crnim uočljivim šarama. Krila su obaju spolova velika, svijetlih prednjih rubova.

Za razliku od ostalih srodnika, jezerski regoč je prava jezerska vrsta. Jezera na kojima se razmnožava u sredozemnom su području Hrvatske. Često su okružena pojasom trske, ali možemo ga naći i na jezerima na kojima je vegetacija razmjerno oskudna, pa i u velikim i sporotekućim rijekama. Tek presvučene odrasle jedinke sazrijevaju daleko od vode. Ta vrsta često nadgleda teritorij i vreba plijen s tla, lagano podignuta zatka. Neuobičajeno za porodicu kojoj pripada, jezerski regoč sklon je selidbama. Vrijeme izlijetanja, osim u delti Neretve, počinje u svibnju, a odrasle jedinke mogu se pronaći sve do kolovoza.

U Hrvatskoj vrsta je ugrožena narušavanjem vodnog režima staništa zbog različitih oblika uporabe vode (natapanje, vodoopskrba) te onečišćenjem sredstvima za zaštitu bilja te je stoga navedena na Crvenom popisu vretenaca Hrvatske u kategoriji ugrožene vrste (EN).

Jezerski regoč strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj prema Zakonu o zaštiti prirode. Nalazi se na Dodatcima II i IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore a područje ekološke mreže Natura 2000 Delte rijeke Neretve najvažnije je za očuvanje ove vrste u Hrvatskoj.