More u Donjem Čelu još nije za kupanje, na Rixosu prestanak onečišćenja

Nakon prijave o iznenadnom onečišćenju mora na plaži Donje Čelo na Koločepu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke more za kupanje 10., 11., 12. i 13. 07.2019. Rezultati ispitivanja kakvoće mora za kupanje i dalje ne udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje NN 73/08.

Na većini plaža more izvrsno

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je četvrto redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 01. do 11. srpnja 2019. godine.

More na 116 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Tijekom četvrtog ispitivanja, utvrđena su dva iznenadna onečišćenja. Na plaži Hotela Libertas Rixos 05.07.2019. po pozivu Centra 112 utvrđeno je  iznenadno onečišćenje mora. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 06. i 07.07.2019. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Na plaži Donje Čelo na Koločepu na poziv centra 112 utvrđeno je iznenadno onečišćenje mora 10.07.2019. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 11., 12. i 13.07.2019. Rezultati ispitivanja ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, uzorkovanje se i dalje nastavlja do prestanka onečišćenja.

Na ostalih 116 plaža, more na 113 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, a more na plažama Žuljana, Duboka i Ušće Ploće more je ocijenjeno dobrom ocijenom.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://www.izor.hr/kakvoca/ ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.