Obavijest o kratkotrajnom onečišćenju mora na plaži uz autokamp Monika u Moluntu

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), upozorava javnost da je na plaži uz autokamp Monika u Moluntu došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora 14. kolovoza 2018. proveo uzorkovanje mora na plaži uz autokamp Monika u Moluntu.

Laboratorijskom analizom utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom da uzorci mora na plaži uz autokamp Monika u Moluntu, zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.