Održana 2. sjednica Županijske skupštine

U Velikoj vijećnici održana je 2. sjednica Županijske skupštine na kojoj su, između ostalog, prihvaćeni Izvješće o izvršenju Proračuna, Rebalans Proračuna za 2017. i Izvješće Župana za prvo polugodište 2017., a usvojen je je Glavni plan funkcionalne regije Južna Dalmacija, strateški dokument u planiranju budućih prometnih rješenja.

Među vijećnićkim pitanjima našlo se i ono o arbitraži tvrtke Razvoj Golf, pri čemu je župan Nikola Dobroslavić istaknuo kako ga je takav postupak investitora vrlo neugodno iznenadio te kako ga smatra pritiskom na državne institucije, a prije svega na sudstvo. Dodao je i kako se ne smije zaboraviti kako je sudstvo neovisno pa su tako svi, uključujući i gospodarstvenike, dužni postupati sukladno odlukama sudova. Župan je naglasio i kako treba izbjeći politikantske rasprave na ovu temu, jer će Županijska skupština nakon javne rasprave odlučivati o Izmjenama i dopunama Prostornog plana DNŽ, a da je na Županiji da pritom ne povrijedi niti jedan zakon, ali niti pravo građana ni investitora već se mora, kao i dosada, ponašati odgovorno.

Na vijećnićko pitanje o rješavanju pitanja odlagališta otpada, Župan je odgovorio da je u Prostornom planu DNŽ predviđena lokacija Lučino Razdolje i da je u planu izgradnja odlagališta sukladno svim europskim standardima. “Projekt je to od 50  milijuna eura koji ćemo provesti poštujući hrvatsko i europsko zakonodavstvo, ali isto tako važna je i izgradnja reciklažnih dvorišta u jednicama lokalne samouprave, na čemu također, uz pomoć EU fondova, intezivno radimo”, zaključio je Župan.

Prilikom obrazlaganja Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna DNŽ za 2017. istaknuto je da je Proračun za 2017. godinu planiran u iznosu od 624 milijuna kuna, a u prvom polugodištu je izvršeno 286 milijun kuna, odnosno 46 posto. Župan Dobroslavić je rekao kako to pokazuje odgovorno poslovanje. “Proračun je realan, njime zadovoljavamo potrebe svih naših proračunskih korisnika i ovaj Izvještaj pokazuje da znamo gospodariti i čuvati sredstva Županije te da nastavljamo raditi odgovorno kao i dosada.”, rekao je Župan.

Vijećnici su usvojili i Rebalans Proračuna za 2017. godinu, čime je izvorni Proračun za 2017. uvećan za 18.216.000 kuna pa sada iznosi 642.223.000 kuna. “Kao što je vidljivo iz prijedloga Izmjena Proračuna, nema puno odstupanja u odnosu na izvorni Proračun, što pokazuje da je ono što smo planirali bilo realno i da je Proračun odraz naših realnih potreba.”, rekao je župan Dobroslavić.

U svom Izvješću o radu za prvih šest mjeseci ove godine, župan Nikola Dobroslavić istaknuo je kako je radio na provođenju programa Županijske skupštine i strateškim pitanjima za Županiju: ” S Europskom komisijom je potpisan ugovor o dodjeli 357 milijuna eura za naš strateški projekt – Pelješki most, koji će biti sufinanciran u iznosu od 85 posto. ŽUC je u poboljšanje cestovne infrastrukture uložio 18,5 milijuna kuna. Provodili smo brojne kreditne programe za poljoprivrednike, vinare i vinogradare, male i srednje poduzetnike. Ponajbolja smo hrvatska županija u iskoristivosti sredstava iz EU fondova što dokazuje 79 EU projektata, od kojih izdvajam Centar kompetencija za agrume i Poduzentnički inkibator Ploče. Agencija za gospodarenje otpadom je ishodila projektno-tehničku dokumentaciju za Županijski centar za gospodarenje otpadom “Lučino Razdolje”, idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole, elaborat zaštite okoliša i idejni projekt i elaborate zaštite okoliša za pretovarne stanice. Pripremljeni su projekti objedinjenog hitnog bolničkog prijema i Dnevne bolnice u Dubrovniku te Dnevne bolnice u Metkoviću, a u tijeku je izgradnja doma za djecu s poteškoćama u razvoju, projekta ukupne vrijednosti 4,4 milijuna kuna. U provedbi je i pilot-projekt navodnjavanja Donje Neretve, projekta od vitalnog značaja za dolinu Neretve”, istaknuo je Župan predstavljaući svoje Izvješće o radu. Dodao je i kako je ova županijska vlast, u cilju doprinosa demografskoj politici, svim učenicima prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač financirala udžbenike, a sredstva su izdvajana i za starije osobe i branitelje.

Usvojen je i Glavni plan funkcionalne regije Južna Dalmacija, iznimno važan dokument koji je podloga za razvoj prometa, prije svega korištenjem sredstava iz EU fondova. Istaknuto je kako je Dubrovačko-neretvanska županija prva u Hrvatskoj koja donosi ovakav strateški dokument, kojemu je najveća prednost, osim što donosi mogućnosti prometnih rješenja, da jasno pokazuje održivost projekta, a što je važno u postupku dodjele sredstava iz EU fondova.

Županijska skupština je donijela i Akcijski plan energetske učinkovitosti DNŽ za razdoblje 2017. – 2019. godine, planski dokument koji je Županija obavezna donijeti sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti.
Između ostalog, u Malostonskom zaljevu je Županijska skupština dodijelila 18 novih koncesija, Domu zdravlja Metković dana je suglasnost na Odluku o proširenju djelatnosti na palijativnu skrb, a Osnovnoj školi Cavtat dana je suglasnost za ustupanje prostora škole za potrebe dječjeg vrtića Konavle.