Održana 9. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko neretvanske županije (PVTR)

Održana je 9. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko neretvanske županije(PVTR), a vodila ju je predsjedateljica PVTR-a Žaklina Marević, zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije.

Na sjednici su održane prezentacije o stanju aktivnosti na tržištu rada Dubrovačko-neretvanske županije tijekom 2018. godine, EU projektu ‘Razvoj i promocija partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije – OPERA II’ i prezentacija projekata iz Dubrovačko-neretvanske županije iz programa ‘ZAŽELI’.

Na sjednici su sudjelovali predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Dubrovnika, Sveučilišta u Dubrovniku, razvojne agencije DUNEA, razvojne agencija DURA, razvojne agencije KORA, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, strukovnih škola i gimnazija na području županije, poslodavaca te organizacija civilnog društva.