Održana druga sjednica Koordinacijske radne skupine Dubrovačko-neretvanske županije za provedbu Zakona o zaštiti životinja

U Hotelu Adria u Dubrovniku, pod predsjedanjem presjednice Koordinacijske radne skupine(KRS) Dubrovačko-neretvanske županije za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Dubrovačko-neretvanske županije, zamjenice župana, Žakline Marević, održana je 2. sjednica KRS-a Dubrovačko-neretvanske županije za provedbu Zakona o zaštiti životinja.

Koordinacijska radna skupina(KRS) Dubrovačko-neretvanske županije ima 28 članova, sastoji se od svih predstavnika JLS Dubrovačko-neretvanske županije, odgovorne osobe za dobrobit životinja, predstavnika Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske  županije i predstavnika Hrvatske Veterinarske komore.

Na sjednici se donio i usvojio Program Kontrole napuštenih pasa na području Dubrovačko-neretvanske županije, koji će se proslijediti Skupštini  Dubrovačko-neretvanske županije  na usvajanje. Također je donešen i Poslovnik o radu za KRS Dubrovačko-neretvanske županije kojim se pobliže uređuje njezin način rada.

Sukladno članku 71. stavak 1. i 2.  Zakona tijela jedinice područne (regionalne) samouprave donose Program kontrole populacije napuštenih pasa uzimajući u obzir prijedloge Koordinacijske radne skupine, s tim da se pri izradi Programa mora voditi računa o preporukama za kontrolu populacije pasa lutalica Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), te ga dostavljaju nadležnom tijelu na procjenu.