Održana posljednja radionica prikupljanja podataka u svrhu izrade županijskog programa za mlade

Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji sa Europskim domom Dubrovnik održala je posljednju radionicu u okviru izrade županijskog programa za mlade mlade i osobe koje rade s mladima na području općine Trpanj. Na radionici su sudjelovali mladi, predstavnici udruga i ostale organizacije iz općine Trpanj.

Tijekom radionice raspravljalo se o temama od značaja za mlade – obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti i uključivanju, zdravlju, aktivnom sudjelovanju u društvu, kulturi, mladima u europskom i globalnom okruženju te volontiranju. Sudionici su kao rješenje iseljavanja mladih sa polutokoka Pelješca predložili razvoj lovnog i zdravstvenog turizma, otvaranje tematskog povijesnog parka na temu bizantske vladavine južnom Hrvatskom te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se mogla povlačiti sredstva iz Europskih fondova.

Radionica u Trpnju posljednja je u nizu radionica koje je Dubrovačko-neretvanska županija organizirala u svim dijelovima županije u svrhu prikupljanja podataka potrebnih za izradu županijskog programa za mlade, koji bi koncem godine, nakon javnog savjetovanja, Županijska skupština trebala usvojiti.