Održana prezentacija “Predstavljanje poticajnih kreditnih linija za poduzetnike” u Dubrovniku i Opuzenu

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s HAMAG BICRO-om, HBOR-om i Dubrovačko-neretvanskom županijom održao je dvije interaktivne prezentacije “Predstavljanje poticajnih kreditnih linija za poduzetnike” u Dubrovniku i Opuzenu.

Prezentacija u Dubrovniku je održana u sklopu projekta „Poboljšanje konkurentnosti MSP-ova“ koji je počeo 06. ožujka 2020.g.

Na prezentaciji su predstavljeni ESIF mikro i mali zajmovi, mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj Hrvatske agencije za malo gospodarstvo inovacije i investicije, kreditne linije Hrvatske banke za obnovu i razvoj te kreditna linija „SKOR“ – Subvencijom kamatne do održivog razvoja Dubrovačko-neretvanske županije.

Poticajne kreditne linije predstavili su gđa. Josipa Kutle Stepančić, predstavnica HAMAG BICRO-a, gđa. Mira Krneta, predstavnica HBOR-a i gđa. Ivna Šuljak, predstavnica Dubrovačko-neretvanske županije.