Održana radionica „Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve“ i prezentacija arhitektonskog snimanja ruralne cjeline sela Vidonje

Radionica pod nazivom „Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve“ i prezentacija arhitektonskog snimanja ruralne cjeline sela Vidonje, održana je u Mjesnom domu u Mliništu u organizaciji Regionalne agencije DUNEA, Zavoda za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije i tvrtke APE d.o.o.

Na radionici je istaknuta važnost očuvanja ruralnih naselja kao kulturne baštine, mogućnosti njihove obnove i korištenja u svrhu održivog razvoja doline Neretve te su tom prolikom predstavljene i ‘Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održiv razvoj turizma delte rijeke Neretve’ koje su trenutno u izradi u sklopu projekta CO-EVOLVE.

Kroz CO-EVOLVE omogućit će se revitalizacija i očuvanje autohtone ruralne baštine kroz identifikaciju i valorizaciju napuštenih sela i zaseoka u zaleđu klastera Neretva, a predstavnice Regionalne agencije DUNEA, Ivana Prce i Antonija Odak, predstavile su trenutnu fazu provedbe projekta.

Predstavnik tvrtke APE Nikša Božić upoznao je prisutne s radnim zadatkom tvrtke APE d.o.o. unutar samog projekta te predstavio metodologiju i rezultate dosad odrađenog dijela. Provedena je analiza preko 200 sela i zaselaka te je za pilot projekt i daljnje arhitektonsko snimanje odabrano selo Vidonje u općini Zažablje.

Predstavnica hrvatske sekcije Europsko vijeće za sela i male gradove (ECOVAST), Ana Čaić  predstavila je djelovanje ove organizacije na području Hrvatske kao i njihova iskustva u zaštiti graditeljskog nasljeđa ruralnih prostora.

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Marina Oreb upozorila je na trenutačnu situaciju  nezadovoljavajuće zaštite prirodnih i kulturnih krajobraza u hrvatskoj legislativi te predstavila napore Zavoda kroz provedbu projekta Baština – pokretač razvoja da se krajobrazi adekvatno valoriziraju i zaštite. Danijel Štula, stanovnik naselja Baćina predstavio je primjere dobre prakse u obnovi i stavljanju u funkciju starih i napuštenih građevina u ruralnim područjima.

Arhitektonski snimak sela Vidonje kao pilot projekt se izrađuje u sklopu projekta CO-EVOLVE koji se provodi u sklopu transnacionalnog programa Mediteran 2014. – 2020. Projekt provodi Regionalna agencija DUNEA u suradnji s Zavodom za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Proračun projekta je tri milijuna eura, dok je budžet Regionalne agencije DUNEA 215.000 eura, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Interreg MED Programme sufinancira se 85 posto odnosno 2.559.000 eura. Projekt CO-EVOLVE se provodi od studenog 2016. do studenog 2019. godine.

Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

Impression