Održana radionica “Sedam koraka do kredita”

Centar za poduzetništvo d.o.o. u suradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj održao je jednodnevnu radionicu “SEDAM KORAKA DO KREDITA ILI KAKO KORISTITI KREDIT ZA FINANCIRANJE POSLOVANJA”. Radionicu je vodila voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju Mira Krneta.

Radionica je namijenjena poduzetnicima koji namjeravaju financirati svoje poslovanje kreditom HBOR-a. Polaznici su se upoznali s kreditnim linijama, kreditnom procedurom od samog podnošenja zahtjeva i ostale dokumentacije sve do obrade i odobrenja kredita. Nakon izlaganja, polaznicima su omogućeni individualni razgovori s voditeljicom Krnetom.