Ovaj vikend prodaja neretvanskih mandarina u Dubrovniku na Pilama

U organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije već dva mjeseca je u tijeku Inicijativa samostalnog plasmana mandarina na javnim površinama jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske. Inicijativa s jedne strane uključuje proizvođače mandarina iz doline Neretve a s druge strane jedinice lokalne samouprave u RH, preko kojih se dolazi do krajnjih kupaca. Provodi se u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske i Udrugom gradova RH u vidu prodaje s kombija ili kamiona.
Pozivu Dubrovačko-neretvanske županije odazvalo se preko pedeset OPG-ova i preko četrdeset jedinica gradova i općina koji službenim Odobrenjima ustupaju javne površine iz svoje nadležnosti našim proizvođačima mandarina, u cilju što većeg plasmana mandarina putem direktne prodaje na domaćem tržištu.
U okviru ove Inicijative u tijeku je manifestacija „Zagreb Neretvi, Neretva Zagrebu“ gdje dvadeset pet proizvođača mandarina iz doline Neretve plasira svoje proizvode na devet atraktivnih lokacija u gradu Zagrebu, putem štandovske prodaje.
Inicijativa iz dana u dan svjedoči o pozitivnim iskustvima s terena, kako neretvanskih proizvođača, tako i zadovoljnih kupaca diljem Hrvatske.
Ovaj vikend 1. i 2. prosinca Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Dubrovnik organiziraju na Pilama štandovsku prodaju mandarina iz doline Neretve s početkom u 9,00 sati. Uz konzumaciju prvoklasnih plodova mandarina, Dubrovkinje i Dubrovčani će imati prilike na nekoliko štandova, iz prve ruke direktno od proizvođača, čuti priču o uzgoju, zaštiti i berbi mandarina.
Na ovaj način pridonosi se očuvanju i promidžbi domaće poljoprivredne proizvodnje, koja u našoj županiji predstavlja drugu najvažniju gospodarsku djelatnost.