Partnerski sastanak projekta ENTER-transfer održan u Bratislavi

U sklopu projekta ENTER-transfer, u Bratislavi se održao četvrti partnerski sastanak u organizaciji nositelja projekta Ekonomskog fakulteta u Bratislavi, na kojem su sudjelovali i predstavnici Regionalne agencije DUNEA.

Glavni cilj projekta ENTER-transfer je olakšati prebacivanje poslovanja na državnoj i međudržavnoj razini, bolje pozicioniranje središnje Europe na ekonomskom i socijalnom tržištu, a zahvaljujući projektu se razvijaju i inovativna sredstva, IT usluge te web platforma koja poduzetnicima pomaže u navedenom prijenosu.

O izazovima projekta, partnerima iz Slovačke, Češke, Austrije i Poljske, kao i studentima fakulteta, obratio se dekan Peter Marković, a potom i rektor sveučilišta Ferdinand Daňo.

Nakon uvodnog dijela, održane su prezentacije glavnog partnera te partnera iz Poljske i Austrije. Po završetku konferencijskog dijela predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta i dobiveni rezultati te se utvrdio daljnji tijek provedbe projekta koji završava u svibnju 2020. godine.

Projekt ENTER-transfer vrijedan je 2.033.162,35 eura, dok je proračun Regionalne agencije DUNEA 187.630,50 eura, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz program Interreg Central Europe osigurano je 85 posto sredstava proračuna.