PILOT PROJEKT BOND Centar za poduzetništvo sudjeluje na edukacijama za poduzetničke potporne institucije

HAMAG-BICRO i BOND tim održali su dvije specijalističke edukacije na kojima su sudjelovale djelatnice Centra za poduzetništvo d.o.o. Edukacije su održane na teme „Izrada poslovnih planova i budžeta“ i „Napredno financijsko izvještavanje“ te su bile namijenjene zaposlenicima poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND.

Sadržaj edukacije „Izrada poslovnih planova i budžeta“ obuhvatio je izradu poslovnog plana za eksterne/interne korisnike, proces budžetiranja (glavni – master budžet, operativni i financijski budžet) te operativni i financijski plan. Posebno je naglašena važnost planiranja i izrade operativnog budžeta s ciljem donošenja kvalitetnih i pravovremenih poslovnih odluka.

Sadržaj edukacije „Napredno financijsko izvještavanje“ obuhvatio je financijske izvještaje Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promijeni kapitala i Bilješke uz financijske izvještaje. Naglasak edukacije stavljen je na važnost razumijevanja osnovne računovodstvene terminologije kod financijskog izvještavanja kao i različitih vrsta financijskih izvještaja i njihove međuzavisnosti.