Potpisan ugovor za izradu smjernica za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve

Regionalna razvojna agencija DUNEA jučer je, u sklopu projekta CO-EVOLVE, potpisala s odabranim vanjskim stručnjakom – tvrtkom APE d.o.o. ugovor za izradu smjernica za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve. Stručna koordinacijska institucija u provedbi ovog zadatka je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Dokument je zamišljen kao nastavak na Plan razvoja turizma klastera Neretva 2015. – 2025. izrađen od strane Hrvatskog Instituta za turizam te će poslužiti kao plansko-urbanistička i konzervatorska podloga za konkretni i planski održivi razvoj turizma s naglaskom na ruralna područja. Brojna naselja na području doline Neretve razaznaju se tek kao ruševine u prostornoplanskim podlogama te usprkos njihovoj autentičnosti, njihova revitalizacija predstavlja izazov za lokalne zajednice.

Depopulacija ovih područja, zapuštanje tradicionalne poljoprivrede i neadekvatna gradnja glavni su uzroci njihove degradacije. Sela su danas najvećim dijelom napuštena i u veoma lošem stanju, a zbog nedostatka prilaznih puteva, nekim cjelinama je gotovo nemoguće prići. U Hrvatskoj ne postoji zakonski okvir za očuvanje krajolika ni tradicijskih naselja ambijentalne vrijednosti.

Glavno pitanje na koje će studija koja se kroz CO-EVOLVE planira izraditi je kako brojno propadajuće naslijeđe uključiti u suvremeni život, kako spriječiti njegovo propadanje, produljiti mu život, kako ga učiniti resursom koji će se sam održavati, kako ga kreativno i racionalno nadopuniti, osuvremeniti i učiniti aktivnim – a da ne izgubi svojstvo naslijeđa, kao resursa koji može stvoriti prihod za svoje održavanje i za lokalnu zajednicu, koja jamči njegovo očuvanje i kontinuitet. Navedeno je potrebno povezati s urbanističkim i prostornim planiranjem i to u skladu sa zamislima održivoga razvoja.

Smisao ovog dokumenta povezan je, ne samo sa stavljanjem u turističku funkciju izuzetno ambijentalnih, a nedovoljno valoriziranih ruralnih područja, već i s potrebom dinamiziranja turističkog razvoja prostora u zaleđu Klastera. Isto tako, realizacija ove projektne ideje omogućila bi revitalizaciju /očuvanje autohtone ruralne baštine i stoljetne kulture života i rada neretljanskih težaka/stočara. Proizvod bi uključivao aktivan odmor, počevši od pomaganja u tipičnim poljoprivrednim poslovima, do raznih aktivnosti u prirodi. U projekt će biti uključeno i lokalno stanovništvo, kako bi se kroz organizirane radionice radilo na podizanju svijesti o vrijednosti tradicijske arhitekture i potrebi kvalitetne obnove u duhu tradicije.

Projekt punog naziva „Promicanje ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma“ vodi Regija Istočne Makedonije i Trakije iz Grčke uz partnere iz međunarodnih europskih institucija (Conference of peripheral maritime regions of Europe, Priority Actions Programme Regional Activity Centre) te iz Grčke (Region of East Macedonia and Thrace, University of Thessaly), Italije (National Research Council – Institute of Marine Sciences, Emilia-Romagna Region, IUAV University of Venice, Po Delta Park Veneto Region Authority), Španjolske (FEPORT – Port Institute for Studies and Cooperation of the Valencia Region), Francuske (Department of Herault) i Hrvatske. Uz Regionalnu razvojnu agenciju DUNEA-u, hrvatski partner na projektu je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Ukupni proračun projekta je tri milijuna eura, dok je proračun Regionalne agencije DUNEA 215.000 eura, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Interreg MED Programme sufinancira se 85 posto odnosno 2.559.000 eura. Projekt CO-EVOLVE se provodi od studenog 2016. do studenog 2019. godine.

MEDcoevolveMEDnastavak