Potpisan Ugovor za koncesiju na Bistrini

Župan Nikola Dobroslavić potpisao je u Palači Ranjina Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru na Bistrini s direktorom tvrtke Nonos Dyo d.o.o. Vinkom Čilićem kao novim ovlaštenikom koncesije te stečajnim upraviteljem tvrtke Maribic d.o.o. u stečaju Josipom Kneževićem kao dosadašnjim ovlaštenikom koncesije.

Naime, Vlada Republike Hrvatske 2013. godine donijela je Odluku o dodjeli koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba kojom je koncesija dodijeljena tvrtki Maribic d.o.o. nad kojom je 2014. godine otvoren stečaj.

Slijedom navedenog, Odlukom Županijske skupštine o prijenosu koncesije kojom je prenesena koncesija sa tvrtke Maribic d.o.o. u stečaju na tvrtku Nonos Dyo d.o.o. stekli su se uvjeti za potpisivanje ovog Ugovora.

Novi Ovlaštenik koncesije, tvrtka Nonos Dyo d.o.o. podmirila je sva dugovanja za osnovne ugovorene naknade za koncesiju, zaključno s cijelom 2017. godinom te iskazala tehnološku i financijsku sposobnost za nastavak ove djelatnosti.

Prijenosom ove koncesije, Dubrovačko-neretvanska županija okončala je ovaj postupak imajući u vidu očuvanje radnih mjesta, podmirenje javnih davanja te u konačnici nastavak ove važne djelatnosti.

S obzirom da je ova koncesija u velikom dijelu obrazovno-istraživačka, doprinijeti će daljnjem razvoju i unapređenju Malostonskog zaljeva kao iznimno vrijednog prirodnog resursa.