Povodom Dana Europe: Budućnost i oporavak EU-a ovise o njegovim regijama, gradovima i selima

Predsjednik Europskog odbora regija, Apostolos Tzitzikostas i župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, predsjednik hrvatskog izaslanstva u Europskom odboru regija uputili su danas zajedničko obraćanje povodom Dana Europe.

Pandemija bolesti COVID-19 Europsku uniju stavlja na ozbiljnu kušnju, ali nas i podsjeća koliko smo međusobno povezani. Naime, kriza je primorala na suradnju sve razine upravljanja – EU, nacionalne i regionalne vlade, gradove i sela. Ukazala je na to u kolikoj smo mjeri ovisni o tisućama gradonačelnika, predsjednika regija i lokalnih vijećnika za zaštitu naših zajednica. Moramo izvući pouku za oporavak i radi vlastite budućnosti preispitati aktualnu strukturu upravljanja EU-a.
Jasno je da postojeća dvodimenzionalna Europa, ona usmjerena na Bruxelles i nacionalne glavne gradove, pokazuje svoja ograničenja i da se EU treba iz temelja promijeniti i lokalnim i regionalnim vlastima dati ulogu pravog partnera, što one i jesu.


Iako postoje podjele, EU pokreće dosad neviđene fondove za borbu protiv nezaposlenosti, osigurava zalihe medicinske opreme EU-a, stavlja na raspolaganje zajmove za MSP-ove. Naravno, EU bi trebao učiniti više i donijeti dodatne mjere u vezi s prevencijom, proračunom i fiskalnim mjerama.
Građani posebno u kriznim situacijama žele biti zaštićeni i tako se osjećati. Žele čuti svoje najbliže predstavnike na vlastitom jeziku koji govore o konkretnim mjerama i stvarnim činjenicama. Građani žele znati kako i gdje kupiti maske, poduzetnici žele znati kada opet mogu početi raditi, radnici kada se mogu vratiti na posao, a djeca kada će ponovno u školu. Pacijenti žele znati što mogu kupiti u ljekarnama ili gdje dobiti najprikladniju zdravstvenu uslugu.

Očito je da centralizirana vlast ne može odgovoriti na sve izazove koji proizlaze iz ovakve izvanredne situacije. Spašavanje života i gospodarstava znači i davanje potpore svim lokalnim i regionalnim vlastima. Doprinos lokalnih i regionalnih vlasti bio je i bit će ključan za zaustavljanje pandemije, jamčenje osnovnih i zdravstvenih usluga, zaštitu radnih mjesta, potporu malim i srednjim poduzećima te pripremu terena za gospodarski i socijalni oporavak.


Sada nam je potreban odvažan europski plan za oporavak kojim će se pomoći onima koji se u ovoj izvanrednoj situaciji nalaze na prvim linijama, plan koji će zadovoljiti potrebe regija, gradova i sela diljem Europe. Taj plan mora podupirati sve zajednice. Iznimne okolnosti zahtijevaju iznimne mjere i sredstva. Jedan od načina financiranja plana EU-a za oporavak o kojem je bilo puno riječi jest povećanje proračuna EU-a za ulaganja do 2000 milijardi EUR povećanjem gornje granice nacionalnih doprinosa sa sadašnjih 1,2 % na 2 % bruto nacionalnog dohotka. Time bi se osigurala jamstva u iznosu od dodatnih 1000 milijardi EUR, čime bi se mobilizirali trilijuni EUR za potporu EU-u, nacionalnim vladama te regijama i gradovima.


Na taj bi se način oživjela regionalna politika EU-a, tj. kohezijska politika, kojom se smanjuju nejednakosti i poboljšava otpornost regija, gradova i sela diljem Europe. Trebamo stvarnu solidarnost sa svima onima koji su pogođeni krizom. Solidarnost koja ide ruku pod ruku s odgovornošću. A potrebno nam je i jedinstvo svih razina upravljanja – europske, nacionalne, regionalne i lokalne – u interesu naših građana.
Sve nove mjere i sljedeći dugoročni proračun EU-a moraju uzeti u obzir iskustva regionalnih i lokalnih vlasti. One će biti neophodne za ponovnu izgradnju gospodarstava, provedbu ekološke tranzicije i socijalnih inovacija tako da nijedna osoba i nijedno mjesto ne budu zapostavljeni.
Fond EU-a za oporavak stoga mora pomoći u ispunjavanju potreba europskih lokalnih čelnika. Njime se mora uspostaviti mehanizam EU-a za hitne slučajeve i osnovati centar EU-a za koordinaciju u slučaju pandemije. EU mora ponuditi izravne zajmove i bespovratna sredstva kako bi se lokalnim i regionalnim vlastima pomoglo da pokriju gubitke poreznih prihoda. Mora ubrzati digitalizaciju javnih službi, uspostaviti program pomoći za mala i srednja poduzeća te osmisliti plan za pomoć ruralnim područjima.


Suradnja u slučaju obnove nakon katastrofa za EU nije ništa novo. Uostalom, europska zajednica naroda pojavila se da nas zaštiti od rata, a europska politika izrastala je brzinom koju su diktirale nacionalne države. Bio je to proces odozgo prema dolje.
Ovoga se puta europska demokracija može brže oporaviti pristupom odozdo prema gore. Moramo izgraditi otporne zajednice diljem Europe i pokazati stvarnu snagu europske suradnje. Milijun političara izabranih na regionalnoj i lokalnoj razini diljem Europe svojim građanima i zajednicama osigurava ključne usluge. Vidimo da građani pozivaju na obnovu demokracije kada u selima i gradovima glasaju na izborima za nacionalne parlamente i Europski parlament. Regionalni i lokalni čelnici od ključne su važnosti za obnovu Europske unije.


Danas, 70 godina nakon postavljanja temelja današnje Europske unije, lokalne i regionalne vlasti ne smiju biti samo korijeni Europe nego i stup Europske unije. Da do krize nije došlo, Dan Europe, 9. svibnja, proveli bismo uz rasprave o budućnosti EU-a. Umjesto toga razgovaramo o njezinoj sadašnjosti jer svi Europljani danas trebaju Europu više nego ikada prije. Kriza izazvana koronavirusom nije kraj europskog projekta, već prilika za ponovno pokretanje nove Europe. Europa, to smo svi mi.