Poziv na webinare o mogućnostima financiranja ulaganja u obrtna sredstva HBOR-a za vrijeme pandemije virusa COVID-19

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s HGK – ŽK Dubrovnik poziva sve zainteresirane da se prijave na webinare o mogućnostima financiranja ulaganja u obrtna sredstva radi ublažavanja negativnih utjecaja epidemije virusa COVID-19. Predavačica na oba seminara je Mira Krneta, voditeljica područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Dalmaciju.

  1. Obrtna sredstva COVID-19 – SVIMA, mjera namijenjena financiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora, koja se realizira u suradnji s poslovnim bankama, primjenom modela podjele rizika.

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge te ustanove, agencije i sl. u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili RH.

Namjena kredita: financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Održava se 29. travnja (srijeda) u 11 sati. Prijava je obavezna, na sljedećoj poveznici: PRIJAVA.

– maila dcp@dcp.hr,

– ili telefona 020/418-401.

  1. Obrtna sredstva COVID-19 – MSP u turističkom sektoru, mjera Ministarstva turizma koja se realizira u suradnji s HBOR-om za određene djelatnosti u turizmu.

Korisnici sredstava su mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u djelatnostima: pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29); putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12); te iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

Održava se 30. travnja (četvrtak) u 10 sati. Prijava je obavezna, na sljedećoj poveznici: PRIJAVA.

– maila dcp@dcp.hr,

– ili telefona 020/418-401.

Webinari su besplatni, a rok prijave je 28. travnja 2020.