Poziv na prezentaciju kreditnih programa Hrvatske banke za obnovu i razvoj

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) Vas pozivaju na besplatnu Prezentaciju kreditnih programa HBOR-a koja će se održati 03. ožujka 2017. u 10,00 sati u Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik

Prezentacijom će se predstaviti programi kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), posebno oni namijenjeni malom gospodarstvu. Također, predstaviti će se mogući načini korištenja HBOR-ovih sredstava (izravno, putem banke, modelom podjele rizika), kao i kreditna aktivnost HBOR-a, ukupna, u Dalmaciji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u prethodnoj godini. Radionicu će voditi voditeljica područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju Mira Krneta.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo zainteresirane da se prijave u Centar za poduzetništvo d.o.o. putem e-maila dcp@dcp.hr ili telefona 020/418-401, najkasnije do 02. ožujka 2017.